2020-07-10     Filipa, Sylwany, Witalisa        
Strona główna -> Stypendium

 Uchwałą nr 2/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.  Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu zdecydował o ustanowieniu stypendiów dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie. Uczniowie ze średnią ocen 4,80 – 5,0 otrzymują 100 zł stypendium , uczniowie ze średnią  ocen powyżej 5,01 otrzymują 300 zł stypendium. Stypendia są przyznawane jednorazowo na koniec roku szkolnego.

Więcej informacji

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska